(Last Updated On: December 2, 2018)

นับเป็นข่าวดีที่บอร์ดเกมได้เริ่มถูกนำมาใช้กับโรงเรียนในไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว วันนี้ทาง Roll Your Dice ได้มาเยี่ยม โรงเรียนจิตรลดา (สายวิขาขีพ) และ ได้รับเกียรติจาก ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ธนธร พงษ์พานิช และอาจารย์วิสันต์ ผดุงสันติกุล ผู้ดูแลนักเรียนในชมรม  ทางสยามบอร์ดเกม มาเล่าเรื่องราวของการประยุกต์ใช้การบวนการการออกแบบบอร์ดเกม และการสนับสนุนของสยามบอร์ดเกมว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และมีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง อย่ารอช้าเลยมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า

[สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าทีมสยามบอร์ดเกมเป็นใคร อ่านได้ที่นี่เลย: SIAM BOARD GAMES ค่ายบอร์ดเกมแปลไทยคิดใหญ่ กับเป้าหมายเพื่อบอร์ดเกมมีทุกครอบครัว]

เริ่มต้นจากมีโครงการประกวดบอร์ดเกมมาให้เข้าร่วมและ ตัดสินใจส่งนักเรียนไปและเกิดพัฒนาการอย่างไร

ทางอาจารย์ธนธร พงษ์พานิช และ อาจารย์วิสันต์ ผดุงสันติกุลเล่าที่มาของจุดเริ่มต้นชมบรมบอร์ดเกมในโรงเรียนว่า ได้รับทราบว่ามีโครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จึงลองส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไร แต่กลุ่มนักเรียนได้เข้ารอบ และเมื่อร่วมโครงการไปสักระยะ ทางเราสังเกตเห็นพัฒนาการของเด็กนักเรียนทั้ง 5 คน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น กระบวนการคิด และ ความเข้าใจในการสื่อสารเรื่องราวผ่านบอร์ดเกม ทางอาจารย์จึงได้เสนอกับผู้บริหารเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าว และชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่า บอร์ดเกมมีประโยชน์มากกว่าที่รู้สึกกันทั่วไป ไม่ได้เพียงแค่ทำให้กลุ่มนักเรียนมานั่งเล่นเกมกันเฉย ๆ แต่ผู้เล่นต้องคิดระหว่างทางมากมายในทั้งการเล่นและการออกแบบ ซึ่งอาจจะเป็นวิชาชีพได้อีกสายหนึ่งเลยทีเดียว จนได้มาจัดตั้งเป็นชมรมบอร์ดขึ้น

จุดประสงค์ของการตั้งชมรมไม่ใช่เพียงเพื่อความสนุกเท่านั้น โรงเรียนของเรายังต้องคำนึงถึงการพัฒนาเพื่อเป็นสายวิชาชีพด้วย เมื่อตั้งชมรมแล้วจึงนำความรู้ที่ได้รับจากอบรมจากโครงการที่ธรรมศาสตร์มาสอนเด็กเพิ่มอีก 5 คน เหมือนเป็นการทดลองเพื่อดูความเป็นไปได้ในขั้นต่อไป หากได้ผลลัพธ์ดีก็จะได้เป็นแนวทางริเริ่มว่า เด็ก ๆ ที่ชื่นชอบบอร์ดเกมเค้าสามารถนำความรู้มาประยุกต์เป็นอาชีพของเขาได้ด้วย

กิจกรรมในชมรมปกติทุกสัปดาห์จะให้เล่นเกม แต่จะตั้งคำถามก่อนเสมอว่า เล่นเกมนี้ได้อะไร และจะเอาเทคนิคอะไรไปใช้ในเกมที่จะออกแบบ โดยจะให้เล่น 1 ชั่วโมงครึ่ง และทำงานอีกครึ่งชั่วโมง บางวันก็เล่น 1 ชั่วโมง เขียนครึ่งชั่วโมง และนำเสนออีกครึ่งชั่วโมง บางวันเหลือเวลาก็จะให้จับเนื้อหาไปสร้าง เกมที่เล่นนานก็จะให้ยืมไปเล่นหลังเลิกเรียนหรือวันเสาร์อาทิตย์

ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้มีเพียงแค่นักเรียนเท่านั้น อาจารย์เองก็ได้ด้วยเช่นกัน

อาจารย์ธนธร พงษ์พานิชได้เล่นถึงผลลัพธ์ที่ได้ตั้งเเต่เริ่มโครงการมาว่า นักเรียนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น ทั้งได้เรียนรู้วิธีการสร้างบอร์ดเกม การค้นคว้า การทำงานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบัน และได้เรียนรู้ว่าบอร์ดเกมอื่นเค้ามีเทคนิคการสื่อสารอย่างไรเพื่อให้ผู้เล่นได้ตระหนักถึงปัญหาที่เรากำลังจะนำเสนอ ส่วนฝั่งครูก็ได้เรียนรู้เช่นกัน พวกเราได้พัฒนาการเป็นโค้ชเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้สร้างที่ดีมากขึ้น กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ใช่เป็นคนบอกให้ทำตาม

เมื่อเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมแล้ว พวกเค้ารู้สึกว่าเค้ามีคุณค่า สามารถออกความคิดเห็นได้ มีความคิดเป็นระบบมากขึ้น มีกำลังใจและความมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากความรู้ที่พวกเขาต้องการสื่อออกไปนั้นไม่ใช่วิชาการที่เด็กสายสามัญหรือเด็กอื่นเค้าทำได้

จากที่อาจารย์ได้สัมผัสส่วนตัวพบว่า จากที่ตอนแรกสั่งงานไม่เคยได้ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรับผิดชอบ แต่ในโครงการนั้น นักเรียนจะมีเป้าหมายงานที่ชัดเจนว่า เราต้องการทำเกมเพื่อพัฒนาสังคมนะ ปัญหานี้เด็กเป็นคนเลือกนะ ฉะนั้นต้องจัดการและต่อสู่กับมันไปจนสุดทาง หน้าที่ของครูคือแค่กำหนดว่าช่วงนี้ต้องทำอะไร ที่เหลือจะปล่อยให้เค้าทำ ตอนแรกอาจจะขรุขระบ้าง ช้าบ้าง ละเอียดบ้าง แต่พอทำไปเรื่อย ๆ จนครบปี เค้าก็ได้ความมั่นใจ ความกล้าพูดกล้าแสดงออก และมีการค้นคว้าข้อมูลและความคิดที่เป็นระบบ

ผู้บริหารเปิดกว้าง เล็งเห็นการพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนแนวทางใหม่แหวกค่านิยมเดิม ๆ

บอร์ดเกม การเรียนการสอน โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ ผู้อำนวยการ

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ท่านผู้อำนวยการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่

ไหน ๆ ได้รับฟังจากทางอาจารย์แล้ว เรามาลองฟังมุมมองในของทางผู้บริหารกันบ้าง ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ท่านผู้อำนวยการ ได้เล่าให้ฟังจากมุมมองของท่านว่า หลังจากที่ทางคุณครูได้นำเสนอว่าจะส่งนักเรียนลองเข้าร่วมโครงการโครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม และยังเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตัวโครงการมีจุดประสงค์และกระบวนการที่ชัดเจนว่าเป็นการพัฒนาตัวเด็กให้เกิดการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ ประกอบกับโลกปัจจุบันนี้สื่อในการที่จะนำพอเด็กของเราให้เรียนรู้ได้ไว นั่นก็คือเกม ท่านจึงได้อนุมัติให้เข้าร่วม โดยมองว่าถ้าเด็กสายอาชีพของเราเข้าไปร่วมแล้วจะได้มีโอกาสพัฒนาเด็กไปด้วยในตัว

ในโครงการที่ ม.ธรรมศาสตร์ มีการอบรม พัฒนา และต่อยอดกันโดยตลอด ซึ่งไม่ถือว่าใครเป็นที่หนึ่งสองสาม แต่ทุกทีมจะพัฒนาภายใต้กรอบของบอร์ดเกม เมื่อเป็นเช่นนี้เราเห็นพัฒนาการของเด็ก เด็กกลุ่มนี้มีกระบวนการ พัฒนาการ มีความคิดเป็นเชิงระบบ มีวินัย เพราะต้องทำงานเป็นทีม มีผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างคือ ใน 20 ทีมมีความแตกต่างกัน การทำกิจกรรมร่วมกันทำให้ได้แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการแชร์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะซึ่งกันและกัน เด็กเรามีการสื่อสารเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่จิตรลดาวิชาชีพอย่างเดียว เรายังมีเครือข่าย เราเลยได้ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาในปีนี้

เด็กจะเอาบอร์ดเกมมาเป็นกรอบแนวคิด เป็นฐานในการพัฒนา สร้างกระบวนการให้เกิดขึ้น โดยมองถึงปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการโดยใช้บอร์ดเกมเป็นตัวเดินเรื่อง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งปี ให้เด็กมองถึงปัญหาภายในของเราเองก่อน และเอากระบวนการสร้างบอร์ดเกมมาแก้ปัญหา ซึ่งไม่ใช่เกมธรรมดาที่เล่นกันทั่ว ๆ ไป แต่เป็นเกมในเชิงการสร้างสรรค์

พัฒนาการของนักเรียน จากแทบไม่เคยแตะบอร์ดเกม จนออกแบบบอร์ดเกมเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย

คราวนี้เรามาลองฟังเรื่องราวจากฝั่งเด็ก ๆ กันบ้าง ทางอาจารย์ได้เปิดห้องชมรมให้ทีมสยามบอร์ดเกมและ Roll Your Dice ได้เข้าไปพูดคุยกับนักเรียน สอบถามเรื่องราวกัน เด็กได้ได้เล่าให้ฟังว่า

ปกติพวกเราไม่ค่อยได้เล่นบอร์ดเกม แต่ตอนนั้นอาจารย์ได้มาชวนไปทำกิจกรรม ทางโครงการให้ปรับตัว ให้ทำความรู้จักกัน ทุกคนที่เข้าร่วมมีทัศนคติดีมาก นิสัยดี โดยจะเริ่มตั้งแต่ บอร์ดเกมคืออะไร เราได้อะไรบ้าง ขั้นตอนการทำงานมีอะไรบ้าง อย่างตอนที่ทำงาน ก็สามารถเอามาใช้ในโปรเจค งานกราฟฟิคต่าง ๆ เริ่มจากการตั้งโจทย์และขยายออกมาให้เข้าใจ

เราไม่เคยเข้าประกวดโครงการใหญ่แบบนี้นอกโรงเรียนมาก่อน ได้ไปเจอกับสังคมใหม่ ๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเลย เข้ามาสองเดือนแล้วเข้าไปเลย ต้องปรับตัวกันยากเล็กน้อย เพราะเราเพิ่งเปลี่ยนโรงเรียนกันทุกคนด้วย ไม่มีใครมาจากที่เดียวกัน ตอนแรกเคยเล่น Coup แล้วพบว่าสิ่งที่เล่นกับที่ออกแบบจริงต่างกันมาก ตอนที่เข้าไปเรายังไม่รู้ด้วยว่าให้ส่งบอร์ดเกม นึกว่าเกมคอม เกมยังไงก็ได้ เราต้องศึกษาใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการคิด เริ่มออกแบบ หาปัญหาใหม่หมด เค้าฝึกกระบวนการคิดของเราให้คิดเป็นระบบมากขึ้น ทีมอื่นก็คิดเหมือนเราตอนแรก ทุกคนมีคอนเซปต์มาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าต้องเป็นบอร์ดเกม เลยต้องมาปรับรูปแบบการนำเสนอ สอนเราเรื่องการหาปัญหา ไม่ใช่ว่าเรารู้ปัญหาและวิธีแก้เท่านั้น เพราะเราต้องค้นไปถึงรากของปัญหาจริง ๆ ให้ได้ และต้องดูผลลัพธ์ว่าเป็นยังไง ซึ่งเราไม่เคยคิดถึงตรงนี้มาก่อน

รอบแรกมีโจทย์คือปัญหาของสังคม ปัญหาที่เราเลือกกันมาคือปัญหาครอบครัว เป็นแนวบลัฟกัน เกมบลัฟมันมีข้อดีตรงที่เราจะได้คุยกันเยอะมาก แลกเปลี่ยนกัน ถามกันไปมาเยอะ ก็เลยตอบโจทย์ว่าทำให้ผู้เล่นได้คุยได้ปรับความเข้าใจกัน ทำให้เกิดการต่อรอง การซักถาม การเดาใจกัน

ที่ออกแบบตอนไปแข่ง สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เจอก็ต่างกัน คือจะวาดฝันกันไว้แบบโอเค สิ่งที่วาดไว้แล้วก็พอ แล้วก็นั่งแก้ไขกันทีละขั้นตอนใหม่ เราทำกันไปจนถึงขนาดที่มีเกมเป็นรูปเป็นร่างมาเป็นกำแพงเรียบร้อย แต่ความจริงคือเขาเอาแค่แนวคิดเท่านั้น ก็ลงแรงกันไปผิดจุด

ผลงานนักเรียนก็น่าสนใจไม่เเพ้กัน

บอร์ดเกม การเรียนการสอน โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ

น้อง ๆ ชมรมบอร์ดเกม

บอร์ดเกมที่น้องๆได้ออกแบบมีหัวข้อที่น่าสนใจไม่เเพ้กัน โดยทางโรงเรียนได้ออกแบบ ณ ขณะนี้อยู่ 2 เกม

เกมแรกเป็นเกมทดสอบความรู้เกี่ยวกับสายอาชีพว่า ผู้เล่นเข้าใจความสามารถของแต่ละอาชีพนั้นมากน้อยแค่ไหน อย่างวิศวกรกับช่างไม่เหมือนกัน หมอก็ไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่าง เชฟ (Chef) กับกุ๊ก (Cook) ก็ต่างกัน ตัวเกมจะเน้นให้เห็นความแตกต่างของอาชีพ พ่อแม่ปัจจุบันแต่ละคนก็พยายามให้ลูกเข้าเรียนเป็นวิศวกร เป็นแพทย์กันอย่างเดียว ตัวเกมเลยจะเน้นการสื่อสารให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วทุกอาชีพแตกต่างและสำคัญเท่ากันหมด

รูปแบบของเกมก็คือ มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมา แล้วให้ทุกคนคิดว่าควรจะใช้คนในสายอาชีพไหนเข้ามาช่วยแก้ และให้เหตุผลมา ใครให้ถูกก็จะได้คะแนนไป วางแผนกันไว้ว่าถ้าทำเกมนี้จบแล้วจะทำบอร์ดเกมขึ้นมาหลายเวอร์ชั่น เวอร์ชั่นแรกทำอาชีพรวม ๆ ก่อน แล้วจะทำเฉพาะของวิศวะอย่างเดียว เพราะวิศวะมีเยอะมาก มีเป็นสิบสาขาเลย แล้วก็แยกเป็นหมอเป็นสาเหตุต่างๆ นี้อีกที อาจจะทำในเวลาว่าง ไม่ได้เป็นอาชีพหลัก ทำเป็นงานอดิเรก

เกมที่สองเป็นเกมเกี่ยวกับภาษาจีน เราได้เริ่มจากทำการแจกแบบสอบถามว่า พูดถึงประเทศจีนแล้วคิดถึงอะไร ซึ่งสิ่งที่ตอบรับกลับมาก็ในด้านลบ จนเราได้รู้ว่า ต้องเริ่มจาก First impression ภาษาจีน ว่าเราเจอมาแล้วรู้สึกอย่างไรในตอนแรก เราก็เลยต้องการสร้างเกมที่เปลี่ยนทัศนคติต่อผู้เรียนภาษาจีนขึ้นมา

ตอนนี้น้อง ๆ กำลังวิจัยอยู่ ว่าจะไม่ได้แก้ไขปัญหาในเชิงการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นการให้แนะนำให้รู้จักภาษาจีนตั้งแต่เด็ก เพราะว่าเด็กจะถูกฝึกสอนมาตั้งแต่ยังเล็ก ถ้าเราจะแก้ไขก็ต้องแก้ตั้งแต่ตอนนั้นที่เขายังรับรู้ได้ สร้างความเข้าใจกับเขา เกมที่เราออกแบบมาทำให้สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตัวเกมบอกว่าจีนมีรากฐาน มีวัฒนธรรมอย่างไร พอไปจีนแล้วจะได้เข้าใจว่า นี่มันคนละเรื่องกับที่เราฟังมา

การมีปฏิสัมพันธ์และได้ลองทำ ช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น

บอร์ดเกม การเรียนการสอน โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ

น้อง ๆ ชมรมบอร์ดเกม

น้อง ๆ ยังได้เสริมมุมมองเกี่ยวกับบอร์ดเกมอีกว่า ช่วยให้ให้พวกเขาเรียนรู้ได้มากกว่าการจดบนกระดาน เพราะบอร์ดเกมให้อะไรเราได้หลายอย่าง ทำให้จำได้ง่ายขึ้นเพราะได้ลงมือทำ หากนำบอร์ดเกมเข้ามาเพิ่มในการเรียนการสอน จะช่วยให้ไม่เบื่อและจดจำได้ง่ายขึ้น ได้การพูดคุยโต้เถียงกันในกลุ่ม ได้เห็นว่าเพื่อนแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกัน มีความคิดเป็นของตัวเอง เข้าใจกลไกเกมมากขึ้น แต่ละเกมจะตีโจทย์ที่สร้างขึ้นมาได้แตกดี ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องตีโจทย์ให้ตรงประเด็นมากขึ้น ระหว่างเล่นเราจะได้รู้ปัญหาของแต่ละเกม รู้เป้าหมายของแต่ละเกมที่ให้มา การเรียนก็เหมือนกัน จะทำให้รู้ว่าเวลาเราเรียนอะไรและได้อะไร เวลาเราเจอแบบฝึกหัดก็เหมือนทำแอ็คชั่นต่าง ๆ แต่ละเกมก็มีความซับซ้อนแตกต่างกัน เช่นเดียวกับการเรียนในแต่ละวิชา กระตุ้นความอยากรู้ ทั้งยังช่วยให้พัฒนาอีกในหลาย ๆ ด้าน พวกเราก็รู้ตัวว่าเด็กสมัยนี้ติดเกมโทรศัพท์ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นมาเล่นบอร์ดเกม ที่มีการอ่าน การถาม การคุย ก็คิดว่าจะช่วยให้เด็ก ๆ ยอมวางโทรศัพท์มาเล่นบอร์ดเกมได้

ผู้บริหารและอาจารย์พร้อมส่งเสริมหากเห็นผลลัพธ์ที่ดีในการเรียนการสอน

บอร์ดเกม การเรียนการสอน โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล และให้ความรู้ตลอดการเล่น

ท่านผู้อำนวยการยังได้เสริมในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ดเกมเข้ามามีส่วนร่วมไว้ด้วยว่า ก้าวแรกเราเริ่มกระบวนการชมรมอย่างจริงจังเช่นที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ทางชมรมจะให้นักเรียนเรียนในคาบชมรมสัปดาห์ละ 2 คาบ จะเรียนทั้งหมดจบตามที่กำหนด 20 ชั่วโมง บรรจุเป็นตารางเรียน มีเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน เมื่อนักเรียนเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียน ซึ่งสามารถน้ำใบนี้ไปประกอบวิชาชีพได้ เหมือนกับชมรมอื่น ๆ เช่น ชมรมเชื่อม ฯลฯ เมื่อเรียนจบ ปวช. นักเรียนสามารถใช้เพื่อรับจ้างงานเล็ก ๆ ได้เลย

ในอนาคต ถ้าหากเห็นว่ามีผลลัพธ์และพัฒนาการที่น่าสนใจ เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปสอดแทรกหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในอนาคต ทางโรงเรียนก็อาจจะมีการเสริมเข้าไปหลักสูตรได้ ณ ตอนนี้ อย่างน้อยเด็กของเราก็ได้กระบวนการคิด เด็กทั้ง 10 คนมาจากหลากหลายสาขา แต่เขาบูรณาการร่วมกันได้ แค่นำความคิดจากหลากหลายวิชาชีพของตัวเองมารวมกันแล้วสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นทิศทางเดียวกันได้ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

บอร์ดเกม การเรียนการสอน โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ แจกบอร์ดเกม

ทีมงานสยามบอร์ดเกมส่งมอบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนให้แก่โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)


สุดท้ายนี้ทาง Roll Your Dice ต้องขอบคุณทางโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และ สยามบอร์ดเกมสำหรับโอกาสดี ๆ ในการสัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ในประเทศไทย พร้อมทั้งทางสยามบอร์ดเกมเองก็ได้สนับสนุนบอร์ดเกมเพื่อผลักดันโครงการของทางโรงเรียนนี้ให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้นอีกด้วย

คราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันกับโรงเรียนต่อไป และ แนวคิดของทางสยามบอร์ดเกมเกี่ยวกับการผลักดันการใช้บอร์ดเกมในโรงเรียน จะเป็นที่ไหนติดตามเพจเรากันไว้ก่อนได้เลย