(Last Updated On: July 27, 2017)

งานประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Culture of Leisure – Balance of Life @ Mandarin Oriental Hotel ฉลองครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560

เวลา: วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560

สถานที่: โรงแรมแมนดาริน โอเรียนทอล (Mandarin Oriental Hotel)

ทางสถาบันไทยศึกษา (Institute of Thai Studies) และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University) ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ ‘Culture of Leisure – Balance of Life’ ฉลองครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดประสงค์ของการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ เพื่อค้นหา พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และพิจารณาถึงคุณค่าของกิจกรรมยามว่างที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต

งานประชุมนี้จัดระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนทอล (Mandarin Oriental Hotel) ตัวงานอาจจะหนักไปทางวิชาการนิดๆ เนื่องจากเป็นการประชุมเชิงวิชาการ แต่หัวข้อและรายละเอียดของงานในวันที่สองนั้นค่อนข้างน่าสนใจทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น

Games, Technology and Leisure
Behind the Japanese Anime and Game Design
Influence of Ingress on Travel and Travel Behavior
Board Game Study: from Leisure to Transformative Learning
Workshop: Game Technology and Leisure

หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนทาง Online ได้ที่: https://goo.gl/forms/hjFZVbe2jAG8TLO43
งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กรุณาลงทะเบียนกันก่อนนะครับ งานนี้ไม่มี Walk-in

สำหรับใครที่สนใจชอบเล่นบอร์ดเกม อ่านบทความสนุกๆ รีวิว หรือกลยุทธ์ต่างๆในการเล่นบอร์ดเกม ลองมาพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางการเล่นกัน ที่ Roll Your Dice กันนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของทางเรา เพื่อติดตามข่าวสารหรือบทความใหม่ ๆ จากทาง Roll Your Dice อัพเดทกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆวัน

โปสเตอร์งาน

ติดตามเรื่องราวบอร์ดเกมและเกมต่างๆ
หรือมาพูดคุยกันได้ทุกวันที่ Facebook ของเรา กดไลค์เลย